Covid-19 update: tijdelijk geen workshops en lesavonden.

Vanwege de moeilijke tijd waarin we samen leven staan de activiteiten van de VrijwilligersAcademie momenteel op een laag pitje. Door de Coronamaatregelen zijn fysieke bijeenkomsten vrijwel onmogelijk en ook bestaat er bij vrijwilligers weinig animo om hier aan deel te nemen.
Intern zitten we niet stil en zijn we plannen aan het ontwikkelen om de VrijwilligersAcademie in de toekomst nog sterker te maken. Het bestuur heeft het initiatief genomen om met meerdere organisaties binnen de gemeente in gesprek te gaan om nauw te gaan samenwerken en gezamenlijk te bouwen aan een toekomstbestendige Academie. Zo creëren we met elkaar een plek voor vrijwilligers in de gemeente voor ontmoeten, delen, leren en ontwikkelen.
Voor informatie: contact@vadrimmelen.nl