De Vrijwilligers Academie Drimmelen waarborgt jouw privacy

 

PRIVACY VERKLARING

De Vrijwilligers Academie Drimmelen (VAD) behandelt als verwerker van persoonsgegevens de persoonsgegevens van deelnemers, docenten en geïnteresseerden met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk, in lijn met de geldende regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De VAD  verwerkt persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van haar opdrachten. Opgeslagen gegevens kunnen zijn gegevens uit de formulieren, zoals naam-adres-woonplaats, e-mailadres, geboortedatum, workshops, cursussen en reacties.

De VAD  kan naam en (email-)adres gebruiken met het doel om berichten te sturen om de deelnemer, docent of geïnteresseerde te informeren over en uit te nodigen voor workshops en/of evenementen en/of nieuwsbrieven en/of persberichten te versturen. Te allen tijde kan een ieder waarvan de VAD gegevens bewaart zich uitschrijven voor het ontvangen van dergelijke berichten. Ook heeft men recht op inzage van de gegevens die wij over hen verwerken.

Indien abusievelijk onjuiste informatie is opgeslagen, ondanks onze inspanningen om de juistheid en actualiteit van de gegevens te waarborgen, zullen wij deze op uw verzoek corrigeren. Intrekking van de verleende toestemmingen en/of bezwaar anderszins stuurt u naar: info@vadrimmelen.nl. Ook ten behoeve van een beperking van de verwerking en op overdracht van zijn/haar door ons opgeslagen persoonsgegevens aan een andere partij.

Als onderdeel van onze dienstverlening en professie dragen al onze medewerkers te allen tijde de grootste zorg voor geheimhouding van vertrouwelijke informatie die door deelnemers aan hem/haar wordt toevertrouwd.

De VAD  maakt tevens gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om alle persoonsgegevens die wij beheren zo goed mogelijk te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door onbevoegde personen.